Features

Evenementen


Index:

URL: admin.paydro.com/events/index.json.


[id] Id van het evenement
[name] Naam van het evenement
[venue]
[start_date], [end_date]
[currency] Alleen USD en EUR worden ondersteund
[type] Altijd 'standard'
[status] 0 = gesloten, 1 = open, 3 = test
[created], [modified]
[online_event] Is het evenement online of niet (true | false)
[background] Cover foto

Note: deze URL weergeeft alleen de laatste 25 evenementen.

Voor het ophalen van de volgende 25 evenementen: admin.paydro.com/events/index/page:2.json
Om 200 evenementen in één keer op te halen: admin.paydro.com/events/index/limit:200.json


Specifiek evenement ophalen:

URL: admin.paydro.com/[event-id]/events/view.json.


Evenementen aanmaken:

URL: admin.paydro.com/events/add.json.

Method: POST.

Content-type: application/x-www-form-urlencoded.

Validatie:.

[name] verplicht
[type] (niet aanpasbaar) Opties: \'standard\'
[start_date], [end_date]  geldige datum
[country] Landcode conform Alpha-2 ISO 3166 ( http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166 )
[shopLanguage] Opties: 'nld', 'eng'
[currency] (niet aanpasbaar) Opties: 'EUR', 'USD'
[email_name] Verplicht
[email_mail] E-mail moet geldig zijn
[footer_message] Verplicht
[site] Geldige URL

POST data.

data[Event][name]:'Mijn evenement'

data[Event][start_date]: YYYY-MM-DD HH:II
data[Event][end_date]: YYYY-MM-DD HH:II

data[Event][online_event]:0
(Int, option) 0: not online, 1: Online evenement
if (data[Event][online_event] == 0) {
data[Event][venue]:\'standard\'
data[Event][address]:\'standard\'
data[Event][zip]:\'standard\'
data[Event][city]:\'standard\'
}
data[Event][country]:\'NL\' //Landcode

/*
* shop settings
*/
data[Event][public]:\'1\'
(int, option) 0: er kunnen alleen tickets aangeschaft worden via een kortingscode, 1: standaard, iedereen kane en ticket aanschaffen in de ticketshop
data[Event][shopLanguage]:\'nld\'
(option): nld, eng, eng_us
data[Event][currency]:\'EUR\'
(option, non-editable) \'EUR\', \'USD\'
data[Event][show_promocode]:\'1\'
(int, option) 0: standaard, weergeef tekstveld om kortingscodes in te voeren, 0: verberg tekstveld voor kortingscodes
data[Event][show_attendee_list]:\'1\'
(int, option) 0: verberg lijst, 1: standaard, weergeef lijst met deelnemers
data[Event][show_list_treshold]:\'25\'
(int) Weergeef lijst zodra er minimaal 25 deelnemers zich aangemeld hebben
data[Event][show_availability]:\'1\'
(int, option) 0: standaard, verberg het aantal tickets dat nog beschikbaar is, 1: weergeef het aantal tickets dat beschikbaar is
data[Event][anonymous_multiple_tickets]:\'0\' // sta toe dat meerdere tickets geregistreerd worden onder dezelfde naam
(int, option) 0: standaard, de klant moet voor elk ticket een naam/e-mail opgeven, 1: de klant hoeft maar 1x een naam/e-mail op te geven voor alle tickets
data[Event][nonpaidtickets]:\'1\'
(int, options) 0: standaard, tickets worden verzonden zodra de bestelling betaald is, 1: verzend de ticket direct in combinatie met de factuur

/*
* BTW instellingen
*/
data[Event][vat]:\'21\'
data[Event][incVAT]:\'0\' // weergeef prijzen in de ticketshop inclusief of exclusief BTW

/*
* Betaalinstellingen
*/
data[Event][customer_pays_fee]:\'0\'
(int, option) 0: standaard, transactie fee zit al in de prijs inbegrepen, 1: transactie fee wordt toevoegd aan het eindbedrag
data[Event][onlyPayOnline]:\'0\' // 1 betekend dat factuurbetalingen uitgeschakeld zijn

/*
* Ticketshop instellingen
*/
data[Event][text_above_shop]:""

/*
* Social invite instellingen
*/
data[Event][text_invite_page]:"" // motivatie tekst voor het zenden van een invite;

/*
* Contact informatie
*/
data[Event][email_name]:\'naam\'
data[Event][email_mail]:\'email@email.com\'
data[Event][footer_message]:\'0\' // kan van alles zijn, zoals je telefoonnummer bijvoorbeeld.
data[Event][site]:\'http://site.com\' // geldige website url waar men meer informatie kan vinden over je evenement

data[Event][analytics]:\'C0D3\' // Google Analytics code, voor statistieken en e-commerce integratie

Restultaat OK.

OK:true
id:new_event_id

Evenement bewerken:

URL: admin.paydro.net/[event_id]/events/edit.json.

Method: POST.

POST data.

Hetzelfde als het toevoegen van een evenement, met uitzondering van velden die (niet aanpasbaar) zijn.

data[Event][type]: [niet aanpasbaar]
data[Event][currency]: [niet aanpasbaar]

Evenement dupliceren:

URL: admin.paydro.net/events/duplicate.json.

Method: POST.

POST data.

data[Event][origin_id]: id van het evenement dat je wilt dupliceren
data[Event][name]: nieuwe naam van het evenement
data[Event][start_date]: yyyy-mm-dd hh:ii
data[Event][end_date]: yyyy-mm-dd hh:ii

data[Product]: [product_id, ...] (optioneel, als niet is aangegeven worden alle tickets gekopieerd)
data[Promocode]: [promocode_id, ...] (optionee, als niet is aangegeven worden alle kortingscodes gekopieerd)

Resultaat OK.

OK:true
id:new_event_id

Evenement verwijderen:

URL: admin.paydro.com/[event-id]/delete.json.

Resultaat Error.

no_valid_event_id

Resultaat OK.

true

Betalingsinformatie bewerken:

URL: admin.paydro.com/[event-id]/events/payment.json.

Method: POST.

Content-type: application/x-www-form-urlencoded.

Validatie:.

[billing_incremental_start]: Integer
[vat_number]: Any value // is checked ad VIES
[bank_country]: County code in Alpha-2 According to ISO 3166 http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166

POST data.

data[Event][billing_incremental_start]:\'1000\'
data[Event][reference]:\'referentie\'
data[Event][account_number]:\'123456\'
data[Event][account_holder]:\'account naam\'
data[Event][payment_address]:"adres \n postcode"
data[Event][vat_number]:\'NL123456\' // BTW nummer wordt gecontroleerd bij VIES

data[Event][swift]:\'swift/bic\'
data[Event][iban]:\'IBAN\'
data[Event][payment_bank]:\'bank naam\'
data[Event][bank_address]:"bank \n adres"
data[Event][bank_country]:\'NL\'

data[Event][enableInvoicePayments]: \'1=ingeschakeld; 0=uitgeschakeld\'

Resultaat OK.

OK:true