Wie heeft een bepaald ticket gekocht

Je kunt precies zien wie wat heeft gekocht

Open de ticketshop en klik op de ticket

Klik op de deelnemers knop, in het dialoog scherm
De gefilterde registratielijst krijg je nu te zien