• Verkorte opleiding Middenmanagement

   Geen tickets in deze groep.
  • 5-daagse verkorte opleiding Middenmanagement

   € 2.999,00

   22 september, 6 oktober, 3 & 17 november en 1 december 2021

Contact
inschrijving2@sbo.nl
040 - 2 974 980
BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
NL